CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

 

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

2. Chuyển khoản

Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: CÔNG TY TNHH LATH GROUP

LATH GROUP COMPANY LIMITED

Số TK: 19036801918021

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)